Tapetoramadesignstore.se En sajt för alla som älskar heminredning!

Affischens historia

Kungliga biblioteket i Stockholm har en av världens främsta samlingar affischer. De definierar en affisch som en trycksak som är i A4-format eller större och som innehåller text. Ordet affisch härstammar från franskans affische, vilket i sin tur härstammar från latinets affigere, som betyder ’att fästa’ eller ’att anslå’. Det ingår således i affischens definition att den bara är tryckt på ena sidan, eftersom den ska fästas på en yta.  I dagligt tal kan dock ordet ”affisch” användas synonymt med ”poster”. En poster är en tryckt bild som inte innehåller några textelement, och som används som väggprydnader. Om du är intresserad av en dekorativ poster, snarare än av affischer, kan du besöka Nordicdesingcollective.se.

Den äldsta affischen i KB:s samling är från 1705, men redan under antiken användes tavlor i sten eller brons för att förmedla budskap. Affischer i mer modern betydelse började tryckas på 1300-talet, i samband med att papperstrycket kom till Europa. De första affischerna innehöll mycket sällan bilder, utan liknade mer en förstorad tidningsannons.Affischens historia 3

År 1798 uppfann Alois Senefelder litografin, en ny metod för att överföra tryck till papper som involverade kalksten, fet krita, vatten och tryckfärg. Denna metod skulle 1837 leda till en ny utveckling av litografin – färglitografin. I och med att man nu kunde trycka affischer i flerfärg blev affischen ett vedertaget reklammedel, och den moderna affischen anses ha fötts i mitten av 1800-talet, mer exakt 1866, då Jules Cheret skapade affischer som reklam för cirkusar och teatrar i Paris. Han skulle senare samarbeta med Toulouse-Lautrec för att skapa de affischer som är så typiska för la belle epoque. Toulouse-Lautrec skulle i sin tur göra affischskapandet till en konstform som kom att inspirera både statliga myndigheter när de utformade information till allmänheten och politiska partier när de utformade propaganda. Toulouse-Latrec hade nämligen skapat en reklamaffisch för Moulin Rouge-showen La Goulue, som under en natt sattes upp över hela Paris och gjorde både honom och affischkonsten känd.

Affischer är på många sätt en tidsspegel, då de med sina kärnfulla budskap måste tilltala sin tids publik, och därmed speglar sin samtid, både i text och i form. Med dem kan vi blicka tillbaka mer än 150 år i tiden.

.

Post Navigation